Avdelingen Vann og avløp tilhører enheten Teknisk drift. Den har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunens vann- og avløpsinfrastruktur.

Administrasjonen består av avdelingsleder og to driftsingeniører som jobber med daglig planlegging av drift- og vedlikeholdsoppgaver, driftsprosjekter og kommunens kartverk for vann- og avløpsledninger. Det er også to årsverk som samler inn vannmålerstand og kommunale avgifter. I tillegg har avdelingen ansvaret for å svare på kundehenvendelser om vann og avløp.

Avdelingen har sju driftsoperatører som jobber med daglig drift og vedlikehold ute. Fire årsverk har ansvaret for avløpsrenseanlegg og avløpspumpestasjoner. Tre årsverk har ansvaret for ledningsnett, vannpumpestasjoner og høydebasseng.

Vann og avløp har ansvaret for drift og vedlikehold av totalt 359 km med VA-ledninger, 40 avløpspumpestasjoner, 16 vannpumpestasjoner og 6 høydebasseng.

Kommunen er i stor vekst, og det er planlagt flere pumpestasjoner for både vann og avløp samt flere høydebasseng for å kunne takle den store veksten.

Vårt mål er å levere godt, nok og sikkert vann til våre kunder, og samtidig behandle avløpsvann i henhold til gjeldene lovverk.