Det må påregnes noe redusert framkommelighet og venting.
De som bor slik at de kan bli berørt er varslet ved hjelp av SMS.

Det vil i uke 41 bli asfaltert på følgende veger.

  • Åsaringen
  • Søreggen
  • GS-veg Loddgårdstrøa-Løvsetvegen
  • Åkervegen
  • Brekktrøa
  • Snarveg ved Melhuset