I løpet av 2017 har kommunen, ved Næringsutvalget, mottatt 12 søknader om næringsstøtte. 11 fikk søknaden innvilget. Støtten betyr mye for kommunens nyetablerere og næringsdrivende.

Her kan du lese årsmeldingen for 2017 i sin helhet.