Tjenesten tilbyr sosial-/arbeidstrening for personer som har vært i rusbehandling og/eller soning, og som trenger aktivitet og sosialisering for å komme seg tilbake til samfunnet eller arbeidsliv. ​

Arbeidstrening gis også til de som er uavklart i forhold til arbeidsevne. Dette i tett samarbeid med NAV. En del av brukerne på arbeidstrening, er deltakere i NAV sitt kvalifiseringsprogram.

Våre arbeidstreningstiltak

Vi tilbyr disse arbeidstreningstiltakene:
 

Gullkornet Bruktbutikk

Her får brukerne opplæring i butikkarbeid, service og lærer seg å sy klær, skifte glidelås osv. samt opplæring i viktighet av gjenbruk. Sosialt samspill med kunder og kollegaer er den viktigste funksjonene ved dette arbeidstreningstiltaket. Gullkornet er selvfinansierende gjennom egen inntekt og frivillighetsarbeid.
 

Utegruppa 

Tilbyr aktiviteter knyttet til arbeid utenfor Pottenvegen 2. Her får brukerne mulighet til å bli med på småoppdrag som tjenesten har fått av kommunen. Oppdragene er varierte og allsidig. Utegruppa har blant annet bygget gapahuk og hatt en del maleoppdrag for et sykehjem. En del av oppgavene er også vedlikehold av egne bygg. 
 

Intern kantine

Drives av brukerne sammen med miljøterapeut. Hovedfokus er kosthold, matlaging og daglig økonomi.