Utbedringen av mobildekningen i området er et samarbeid mellom Trøndelag fylkeskommune, Melhus kommune og Telia. De to førstnevnte har etablert hytte, mast og kraft, mens sistnevnte har etablert antenner, kabler, samband og radioutstyr.

Den nye basestasjonen gir helt ny dekning langs FV 6492 og omkringliggende områder, og bidrar til at det nå er sammenhengende dekning mellom Hovin og Meldal.
Det er bygget ut både tale- og datadekning, noe som åpner for å benytte moderne digitale tjenester. Prosjektet vil med andre ord få stor betydning både for trafikanter, fastboende, næringsliv og andre som har aktiviteter i området.