Det var ansatte i Livsgledegruppa på sykehjemmet, som ønsket en gapahuk ute i sansehagen. De tok kontakt med Frivilligsentralen, og deretter den frivillige organisasjonen Melhus Lions.

300 dugnadstimer

Paul Rusten hører til det de selv kaller pensjonistsnekkerne i Frivilligsentralen, som hver tirsdag tar på seg små og litt større oppdrag i snekkerverkstedet. Gapahuken var et av disse. De koblet på Melhus Lions, som ga 22 000 kroner i støtte til prosjektet. Noen av medlemmene i Lions ønsket også å hjelpe til med laftingen av gapahuken, som de sammen har jobbet med gjennom vinteren, våren og sommeren. Totalt har de lagt ned rundt 300 dugnadstimer.

I tillegg har kommunen, gjennom Buen, gitt støtte til det nye tilskuddet i sansehagen.

Torstein Løvseth fra Melhus Lions trakk frem samarbeidet mellom to frivillige organisasjoner som den mest nyttige lærdommen fra prosjektet.

- Nødvendig med samarbeid

Nettopp dette trakk også ordfører Gunnar Krogstad fram, da han sto for den offisielle åpningen av gapahuken.

- Det er helt nødvendig med et samarbeid mellom kommunen og frivilligheten for å møte den framtida vi vet kommer, sa han og takket alle som har bidratt med stor dugnadsinnsats.

Samtidig som han åpnet gapahuken, delte ordføreren også ut beviset for at Buen sykehjem klarte resertifiseringen som livsgledehjem. Det er nå ett år siden de først ble sertifisert som et livsgledehjem.

Melhus Lions benyttet også anledningen til å dele ut sin pris for 2018. Den gikk til Erik Tofte, for sin store frivillige innsats for lokalsamfunnet gjennom mange år.