Dagens gjestenettløsning har noen begrensninger. Det har ikke vært åpent for alle å benytte, og en del har opplevd det som tungvint å logge seg på. Fra og med uke 18 blir det gjort endringer som gjør at alle som besøker et offentlig bygg i Melhus kan surfe gratis på 5 Mbit linje. Det er lagt til rette for enklere påkobling, samt at en pålogging vil vare i en måned. Etter dette må man logge inn på nytt.

Dette vil forhåpentligvis bety mye for både skoler, idrettslag og frivillige organisasjoner som har behov for nettilgang.
Vi gjør oppmerksom på at det fremdeles finnes offentlige bygg i vår langstrakte kommune hvor det er manglende eller mindre bra nettilgang, men det jobbes med å finne løsninger på dette.

Slik går du frem for å logge deg på det trådløse nettverket til Melhus kommune:

Søk opp nettverket «Gjest-Melhus», og velg deretter «For gjester, SMS, 30 dager».
Følg anvisningen for å logge på.
Du vil være automatisk pålogget i 30 dager, før du må logge inn på nytt.

Totalt er det snakk om 40 offentlige bygg i Melhus, og autentisering og GDPR er selvsagt ivaretatt.