Områdemodellen skal avklare størrelsen på anleggsbidrag fra utbyggere, som skal gå til fellestiltak som vei, gang- og sykkelveger,  vann/avløp, torg, parker og lekeplasser mv.

Mandag 20. mai kl. 14:00
Kommunestyresalen, Melhus rådhus