Vi ser i vårt arbeid på helsestasjonen at stadig flere foreldre strever med å få sine sped- og småbarn til å sove. Søvn er svært viktig for barns helse og utvikling. Vi ønsker nå å tilby en åpen temakveld til alle foreldre med småbarn om søvn og gode søvnvaner mandag 28. oktober klokka 19.30. Tilbudet er gratis.

Påmelding:

  • Facebook-sida vår: Melhus familiesenter
  • Telefon: 72 85 82 40
  • I ekspedisjonen på familiesenteret

Les mer om søvn hos spedbarn på helsenorge.no.