Åpen barnehage er et pedagogisk tilbud til barn i følge med foreldre/foresatte. Dette er et gratis tilbud som er åpent for alle, men passer best for barn 0-3 år. Vi følger årsplan og temaplan for småbarn ved Rosmælen barnehage. Åpen barnehage skal være et sted hvor barna kan leke i trygge og stimulerende omgivelser. Dette er også en fin mulighet for å bli kjent med andre småbarnsfamilier og et sted hvor foreldre får muligheten til å utveksle erfaringer med hverandre.

Onsdager kl. 09.00-15.00.

Første onsdag for høsten er 5. september 2018. Tilbudet holder da til i kjelleren på Rosmælen skole og barnehage. Åpningstiden er 09.00-15.00. Åpen barnehage har åpent hele barnehageåret, unntatt skolens jul-, påske- og sommerferie, samt eventuelle planleggingsdager. Etter påske vil tilbudet flyttes opp til Sorenskrivergården. Det forventes av etiske og moralske grunner at en praktiserer taushetsplikt om det en ser og hører mens man er i barnehagen.

Dagsrytme:

Kl. 9.00-10.15:Frilek og tilrettelagte aktiviteter/Utelek
Kl. 10.15: Samlingsstund/ sangstund
Kl. 10.30: Måltid (Barn og foreldre har selv med mat og drikke til måltidet)
Kl. 11.30: Påkledning og utelek fram til 15.00