Norge i bilder:
Her finner du flybilder for hele landet til alle tider.

Se eiendom:
Statens kartverk sin nettløsning for å vise informasjon fra matrikkelen - Norges offisielle eiendomsregister.

Se plan:
Se plan inneholder kopi av data fra kommunenes digitale planregistre.

Statens Vegvesen:
Statens vegvesen har kartløsninger for ruteplanlegging, informasjon om veger generelt og oversikt over dagens trafikksituasjon.

Kart i skolen:
Kart i skolen er et gratis webatlas som tilbyr oppdaterte norske kart. I tillegg til grunnkart finner du temakart egnet for bruk i mange fag.

Statens kartverk:
Kart fra Kartverket.

Norge i 3D:
Norge i 3D viser terreng med kart og fly-/satelittfoto og eventuelt 3D-objekter. Dataene lagres på en server, og hentes ned til din maskin etter behov.

NVBD - nasjonal vegdatabank:
NVBD gir offentlig informasjon om Norges veger fra Nasjonal vegdatabank. For eksempel vegnett, trafikkdata (ÅDT), vegdekke, trafikkulykker og skred mot veg.