De tre skolene i nedre Melhus samlet seg, tradisjonen tro, foran rådhuset og markerte årets BlimE!-dag fredag 21. september. Der både sang og danset de om temaet BlimE! 2018 handler om: Å se hverandre, tørre å stå opp for hverandre og seg selv.

Elevrådselever fra de tre skolene snakket litt om inkludering og vennskap, mens lærer Jørgen Brun-Pedersen fra Høyeggen skole ledet det hele an med både intervjuer og forsang. Ordfører Gunnar Krogstad snakket også til elevene om å gi et smil, se dem som ikke har det så bra og tørre å si ifra.

Samtidig markertre de Høyeggen skoles 40-årsjubileum med bursdagssang, før høydepunktet kom med årets BlimE!-dans.

Klokka 12 fredag danset også alle de andre skolene i Melhus BlimE!-dansen.