Kvoteordningen for melk
Beitebruk sau
Jordanalyser og gjødslingsplanlegging
Nydyrking 
Katastrofeordningen i landbruket
Floghavrebekjempelse