Økonomi- og handlingsplaner

Hvert år legger Melhus kommune frem en økonomi- og handlingsplan for de kommende 4 årene, der budsjettet er første år i planperioden.
Den sier noe om mål, prioriteringer og ressursfordeling, og er kort fortalt kommunens viktigste verktøy for å sikre god økonomisk planlegging og styring.

Økonomi- og handlingsplan 2020-2023

Økonomi- og handlingsplan 2019-2022

Økonomi- og handlingsplan 2018-2021

Økonomi- og handlingsplan 2017-2020

Økonomi- og handlingsplan 2016-2019

Økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Økonomi- og handlingsplan 2014-2017