Hensikten med arbeidet er å legge fram et planforslag med utgangspunkt i utarbeidet forprosjekt om ny aktivitetspark. Planen skal avklare endelig omfang av parken, samt se på muligheten for ny akebakke og Sagasti i vest. Adkomstforhold, håndtering av støy og hensynet til kulturminner er viktige momenter i planarbeidet.

Det blir anledning til å stille spørsmål i møte, men du kan også sende de på e-post i forkant.

Møtet blir i kantina på Gimse Ungdomsskole.

Har du spørsmål? Kontakt Maria Spjøtvoll på e-post.

Detaljregulering Aktivitetspark Monstuflata (frist for innspill 29.4.22)

Les mer om Melhus aktivitetspark