Tilbudet ledes av førskolelærer, og skal være et treffsted med lek og aktiviteter.

Det er for tiden Rosmælen barnehage som har et slikt tilbud i Melhus.