Vi ønsker helst at du tar kontakt med oss før du søker om en tjeneste. På den måten får vi snakket sammen, avklart behovet og vurdert eventuelle alternative løsninger.

Det er ulike måter å komme i kontakt med oss på:

  • timebooking helse og velferd kan du bestille et tidspunkt for en samtale med oss
  • Du når oss hver dag på e-post: helse@melhus.kommune.no. Ofte kan det være en enklere og enklere måte å få kontakt med oss på, enn å ringe. Vi anbefaler ikke å sende personsensitive opplysninger over e-post
  • Du kan også ringe oss på telefon 957 11 444. Telefonen er åpen mandag, torsdag og fredag kl. 10-11 og 12-14. Onsdager kl. 16-18.
  • Det går også å stikke innom oss for å snakke med en saksbehandler. Mottaket er åpent mandag, torsdag og fredag kl. 14-15

NB: Merk at dagene som har åpent er endret, og at telefontiden er utvidet.

Slik søker du:

Skal du søke om en tjeneste, bruk vårt skjema: Helse- og omsorgstjenester – søknad

Skjemaet er digitalt, og krever innlogging med BankID for at informasjonen skal sendes og lagres trygt.

Dersom du ikke kan sende det digitalt, kan du skrive ut skjemaet og fylle det ut for hånd. Last ned og skriv ut: Helse- og omsorgstjenester – søknad i papirform

Papirskjemaet sender du per post, eller du kan levere det i postkassen vår. Den finner du i gangen i 1. etasje i Melhuset (Rådhusvegen 3).
Postadressen er Postboks 55, 7221 Melhus.

Du kan også hente skjemaet i besøksrommet til Helse- og velferdskontoret, eller i skranken på rådhuset.

Mer informasjon:

Les mer om Helse- og velferdskontoret og hvilke tjenester du kan søke om.