Formannskapet i Melhus vedtok i møte 17.09.2019, sak PS 110/19, som er planprogram for områdeplan Brekkåsen. 

Hensikten med planprogrammet er å legge til rette for ny boligutbygging, med vekt på småhusbebyggelse samtidig som viktig landbruksareal skal ivaretas. 

Avgjørelsen er ikke et enkeltvedtak, og kan derfor ikke påklages. 

Her kan du lese planprogrammet