Det ble søndag påvist små nivåer av E. coli i badevannet på Svorksjøen
Mandag bekreftes det dessuten at det er påvist omgangssykevirus (norovirus) i prøvene fra pasienter som har vært syke etter bading i Svorksjøen. Vi har ikke fått svar på vannprøvene, og undersøker derfor fremdeles med tanke på smittekilde.
Bading frarådes inntil vi vet mer.

Oppdatering 30.07: Mattilsynet har vært på tilsyn på Svorksjøen camping i dag og fant ingen kritikkverdige forhold ved campingplassen.