I samsvar med plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjør Melhus kommune oppstart av forhandlinger med formål å inngå en utbyggingsavtale med Block Watne AS (organisasjonsnummer 968 757 954).
Utbyggingsavtalen vil blant annet beskrive ansvaret for opparbeiding og finansiering av infrastruktur, som vei, vann, avløp og friområder, i tråd med reguleringsplan for Litjskeet (id. 2015005).

Spørsmål eller synspunkter sendes til:

e-post: postmottak@melhus.kommune.no,
post: Melhus kommune, Rådhusvegen 2, 7224 Melhus.

 

Vennligst merk sendingen saksnrummer 15/4254.