De tre skolene i nedre Melhus skal også i år samles foran Melhus rådhus, og ha sin BlimE!-samling der. Elever fra Brekkåsen, Gimse og Høyeggen skole skal danse og synge sammen fra klokka 10 denne fredagen.

Alle skolene skal danse

- Vi vil at ungene skal oppleve at vi har et felles mål, og at vi jobber for det samme, forteller fagleder Heidi Bye Aune på Høyeggen skole.

Her blir det både allsang, dans og dialog mellom elevrådsrepresentanter. I tillegg kommer ordfører Gunnar Krogstad for å holde en kort appell.

Alle skolene i Melhus deltar under årets BlimE!, som er et prosjekt i regi av NRK Super. Det handler om inkludering, vennskap og omtanke. Elever fra 1. til 7. trinn samles og danser årets BlimE!-dans. Den har de øvd på siden skolen startet opp i august. Årets tema er å se hverandre, tørre å stå opp for andre og seg selv.

Planene på de ulike skolene

På Hovin skole skal dansekyndige elever i sjuende lede an dansen på taket, mens resten av elevene danser i skolegården. På Lundamo skole samles hele skolen til dans i Storstua, mens de på Rosmælen skole samles ute i skolegården. Elevene på Flå skole danser på fotballbanen, mens noen av de eldste elevene leder an i dansen fra tribunen. Også på Eid og Gåsbakken skole skal de danse ute i skolegården.

Tar du deg en tur forbi skolene eller rådhuset denne dagen, får du med deg god underholdning. Foruten arrangementet foran rådhuset, som starter klokka 10, danser resten av skolene klokka 12.

Her ser du video fra fjoårets dans.