Kontaktinformasjon:

Telefon kontoret: 72 85 88 00
E-post: hovin.skole@melhus.kommune.no
 

Rektor/virksomhetsleder:

Rune Krogstad, tlf. 72 85 88 01 /988 24 617
E-post: rune.krogstad@melhus.kommune.no

Postadresse:

Tømmesdalsvegen 70,
7236 Hovin i Gauldal

Trygghet, toleranse og trivsel

Hovin skole og barnehage er et oppvekstsenter, og ligger sør i Melhus kommune. Skolen har ca. 140 elever fra 1. – 7. trinn, en skolefritidsordning for elever i 1. – 4. trinn (ca. 45 elever), og en barnehage med 7 avdelinger (106 plasser). Oppvekstsenteret har ca. 50 ansatte.


Visjon: Ved Hovin skole og barnehage skal hvert enkelt barn gis mulighet for å utvikle sine evner og interesser i et miljø der trygghet, toleranse og trivsel står i sentrum.