Telefon:

Skolen: 72 85 87 90
SFO: 941 75 912

Rektor/virksomhetsleder: Bård Lilleberg
E-post: bard.lilleberg@melhus.kommune.no

Adresse:

Hølondvegen 3210
7213 Gåsbakken

Oppvekstsenteret

Gåsbakken skole og barnehage er et oppvekstsenter med en barnehage med 2 avdelinger, en skolefritidsordning og skole med 1. - 7. trinn. Den ligger sør-vest i Melhus kommune,  3 mil fra kommunesenteret.

Barnehagen har en kapasitet på ca 40 plasser hvert år.