18 av flyktningene kommer fra Ukraina og fire fra Syria. De vil komme i perioden fra nå og ut i juli.

Alderen på flyktningene varierer fra 2-71 år. Ett barn er i barnehagealder og seks barn er i grunnskolealder. Blant ukrainerne som kommer nå er de fleste kvinner.

Flyktningene vil bli bosatt rundt omkring i kommunen i kommunale leiligheter og i leiligheter og hus som innbyggere har tilbudt.

Tidligere i år har Melhus kommune bosatt 15 flyktninger, hvorav ni fra Ukraina.

Melhus kommune har forpliktet seg til å ta imot 140 flyktninger i 2022. Vi trenger fortsatt flere boliger. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har noe til utleie.

Snart åpner et asylmottak på Tambartun for enslige mindreårige. Mottaket vil ha plass til inntil 28 ungdommer i alderen 15-18 år og bli driftet av Hero, landets største driftsoperatør av asylmottak. Melhus kommune er vertskommune. Hero og Melhus kommune har hatt et oppstartsmøte for å få til et godt samarbeid framover.