Nedre Melhus

Kl. 08.00: Melhus Speidergruppe heiser flagget ved Rådhuset. Melhus Janitsjarkorps spiller i sentrum.

Kl. 08.30: Kransnedleggelse ved Bautaen i Kroaparken. Melhus Janitsjarkorps spiller.

Kl. 09.15: Melhus Janitsjarkorps spiller på Øysand Grendehus.

Kl. 10.00: Festgudstjeneste på Melhus Bedehus.

Kl. 10.15: Melhus Skolekorps spiller utenfor Buen.

Oppmøte på skolene for oppstilling til tog

Kl. 11.00: Høyeggen skole

Kl. 11.00: Gimse skole

Kl. 11.00: Brekkåsen skole møter ved Melhus VGS

Avmarsj

Kl. 11.15: Høyeggen skole med Melhus Skolekorps.

Kl. 11.15: Brekkåsen skole med Melhus Janitsjar. Gimse følger på etter Brekkåsen skole ned Gammelbakkan.

Kl. 11.35: Sentrumsarrangement ved Rådhuset. Barneappell fra Brekkåsen skole. Hovedtaler: Pernille Wahlberg. Russeappell ved russepresident v/ Jesper Solstad, Melhus VGS.

Kl. 12.05: 17.maitog i sentrum

 • Togtrasè: Rådhuset – Lenavegen – Energiparken - Miljøgata. Brekkåsen og Gimse skole fortsetter over Gimse bru. Høyeggen skole fortsetter foran Rådhuset – Lenavegen og opp til skolen
 • Rekkefølge i toget: Ordfører, Formannskap, Flaggborg ved Melhus Speidergruppe, Melhus Skolekorps, Brekkåsen skole, Gimse skole, Melhus Janitsjar, Høyeggen skole, barnehager, lag og organisasjoner, øvrige.

Kl. 15.30: Konsert med Melhus Janitsjar og Melhus Songlag i kultursalen ved Rådhuset.

Kl. 18.00: 17.mai fest på Melhus Bedehus. Tale for dagen ved sykehusprest Ingvild Hammernes.

Høyeggen skole

Kl. 13.00: Arrangement på Høyeggen skole. Skolekoret synger. Gratis saft og pølser til barna. Åpen kafé. Leker for små og store.

Kl. 15.00: Fotballkamp, arrangementet avsluttes etter kampen.

Gimse skole

Kl. 12.30: Arrangement på Gimse skole. Skolekoret synger etter endt 17.mai-tog. Gratis brus og pølser til barna. Åpen kafé. Leker for små og store.

Kl. 14.00: Fotballkamp mellom foreldre og 6.trinn, arrangement avsluttes etter fotballkampen.

Brekkåsen skole

Kl. 13.00: Arrangement på Brekkåsen skole. Gratis saft, pølse og is til barna. Åpen kafé. Skolekoret synger. Konsert med Melhus skolekorps kl. 14.00. Leker for små og store. Arrangement avsluttes ca. kl. 15.30.

Rosmælen skole og barnehage

Kl. 13.20: Toget går fra Kvål sentrum til Rosmælen skole.

Kl. 14.00:

 • Taler for dagen: Maren Grøthe
 • Elevens tale v/ 6.klasse
 • Kvål songlag synger
 • Natursti og aktiviteter i skolegården

Kl. 15.30: Fotballkamp mellom 7.trinn og foreldre.

Det blir salg av grillmat (hamburger og pølser), kaker, kaffe, brus, is, snacks m.m. Premiering av natursti til alle barn. Gratis inngang. Hjertelig velkommen!

Flå

Kl. 08.00: Musikk rundt i bygda ved Flå Musikkorps. Flaggheising ved Flå skole og barnehage.

Kl. 11.15: Oppmøte Flå skole og barnehage.

Kl. 11.30: Barnetog til Flå kirke, med Flå Musikkorps.

Kl. 12.00: Gudstjeneste i Flå kirke.

Kl. 12.45: Horg Flå skolekorps spiller en sang utenfor kirken.

Kl. 12.50: Folketog fra Flå kirke, med Flå Musikkorps. Toget stopper ved eldresenteret og spiller/synger «Norge i rødt, hvitt og blått».

Kl. 13.15: Velkommen

 • Sang v/Skolekoret
 • Appell ved 7.trinn
 • Flå Musikkorps spiller til «Ja, vi elsker»

Kl. 13.30: Feiring ved Flå skole og barnehage.

 • Bevertning inne på skolen.
 • Bredt utvalg av aktiviteter og leker

Kl. 14.30: Festtale ved Ola Borten Moe.

Kl. 15.30: Fotballkamp mellom elever og foreldre i 6 klasse på kunstgressbanen.

Vi har betalingsløsninger med Vipps og (noe) kontanter. Velkommen!

Lundamo

Kl. 08.00: Flaggheising Lundamo ungdomsskole. Flaggappell.

Kl. 08.10: Kransenedleggelse minnestein på Kjelstad. Bønnesignal.

Kl. 08.20: Kransenedleggelse Rolv på Lynge. Bønnesignal.

Kl. 10.15: Kransenedleggelse og korpsmusikk Horg kirke.

Kl. 10.30: Festgudstjeneste Horg kirke.

Kl. 11.15: Tog og appell rundt Horg sykehjem, og ned til Lundahallen gangfelt langs E6.

Kl. 13.00: Lundahallen. Servering, allsang, loddsalg og underholdning. Vi har vipps og bankterminal.

Kl. 14.30: Uteaktiviteter.

Vel møtt!

Hovin

Kl. 08.00: Flaggheising ved Hovin skole.

Kl. 08.15: Kransnedleggelse ved Bautaen på Foss.

Kl. 10.00: Buss fra skolen til Horg kirke.

Kl. 10.30: Gudstjeneste i Horg kirke.

Tog til Horg sykehjem

Kl. 11.30: Tale for dagen v/Horg sykehjem.

Buss tilbake til Hovin

Kl. 12.00: Salg av middag, kaffe, kaker, pølse og is samfunnshuset på Hovin.

Kl. 12.30: Leker og aktiviteter ved Hovin skole.

Kl. 14.00: Underholdning i samfunnshuset.

 • Tale for dagen
 • Diverse underholdning fra scenen
 • Hovinkoret

Kl. 15.00: Loddtrekning.

Kl. 15.30: Folketog til Hovin stasjon.

Det blir åpnet klasserom etter behov i forhold til været. Velkommen!

Gåsbakken

Kl. 08.00: Flaggheising på Gåsbakken skole og barnehage.

Kl. 11.00: Gudstjeneste i Hølonda kirke.

Kl. 12.00: Aktiviteter og kiosksalg på Gåsbakken skole og barnehage. Det blir salg av lapskaus, pølse med brød, kaker og is.

Kl. 12.15: 17.mai-komiteen ønsker velkommen og orienterer om dagens program.

Kl. 14.00: Samling i gymsalen.

 • Skolekoret synger.
 • Allsang.
 • Tale for dagen av Anja Gåsbakk og Espen Gaustad, elever ved 10.trinn på Eid.
 • Premieutdeling for aktiviteter.

Kl. 15.00: Folketog.

Kl. 15.45: Fotballkamp mellom 7. klasse og FAU.

Velkommen!

Korsvegen

Kl. 08.00: Flaggheising ved Eid skole.

Kl. 08.15: Korpset spiller rundt i bygda.

Kl. 11.00: Gudstjeneste i Hølonda kirke.

Kl. 12.00: Kiosksalget starter.

Kl. 12.30: Toget går til Hølonda helsehus.

Kl. 13.00: Program ved Hølonda helsehus. Tale ved Anja Gåsbakk og Espen Gaustad.

Kl. 13.30: Toget returnerer til Eid skole.

Kl. 14.00: Leker og natursti ved Eid skole.

Kl. 15.30: Program i samfunnshuset.

 • Velkommen – barnehagen opptrer
 • Underholdning ved 6. trinn
 • Allsang – premieutdeling

Vi tar kun Vipps og kontanter.