Melhus voksenopplæring tilbyr dette

  • Norskopplæring for voksne innvandrere

  • Spesialundervisning for voksne

  • Opplæring i grunnskolefag/grunnleggende ferdigheter