Ønsker du å finne ut om vegen er kommunal, fylkeskommunal eller statlig?
Se Kartportal for Melhus kommune, og merk av for "veger" og "status veger" under utvalg.

Vedtatte normer for veg og veglys kan du laste ned her:
Vegnorm for Melhus kommune
Veglysnorm for Melhus kommune 

I menyen finner du mer om trafikksikkerhet, tilskudd til private veger, samt brøyting og vintervedlikehold.