Melhus kommune har inngått utbyggingsavtale med Norgeshus AS (org. nr. 948 490 412) vedrørende utbygging av eiendommen Losjevegen 3 med gnr./bnr. 92/24 i Melhus kommune (jf. plan- og bygningsloven § 17-4 tredje ledd) i henhold til reguleringsplan vedtatt i kommunestyret i sak 60/16 den 31.05.2016 med planident. 2014007. 

Avtalen skal sikre effektiv gjennomføring og forutsigbarhet for alle parter i forbindelse med utbygging av området, og i den forbindelse regulere partenes rettigheter og forpliktelser overfor hverandre.

Utbyggingsavtalen ble godkjent av formannskapet i møte 27.6.17.