Representanter for administrativ ledelse og politikere i Melhus kommune vil delta i møtet. Panelet vil holde en kort innledning, og det blir gode muligheter til å stille spørsmål og komme med innspill. Enkel servering.

Bli med å bidra til framtidig utvikling av Gåsbakken!

Møteleder: Øystein Syrstad
Paneldeltakere: Per Erik Kufaas, Torunn H. Langås, Idar Bjerkenås, Bård Lilleberg, Maren Grøthe og Beate B. Johansen.