Alle utmeldinger skal skje skriftlig pr brev eller e-post til:

Kulturskolen i Melhus
Rådhusveien 2
7224 Melhus
e-post: kulturskolen@melhus.kommune.no
 

Utmeldingsfrist for høstsemesteret er 1. juni. Utmeldingsfrist for vårsemesteret er 10. desember.

NB! Blir ikke fristen for utmelding overholdt må skolepenger betales for påfølgende semester.