Arbeidet med en egen forskrift skyldes nye krav til kommunene i helse- og omsorgstjenesteloven. Forskriften vil bli behandlet av komite for helse og omsorg i mai 2017. Den legges deretter ut på høring, før endelig behandling i juni.

Den nye, lokale forskriften skal bidra til å sikre rettsstillingen for pasienter og brukere med omfattende tjenestebehov, knyttet til helse- og omsorgstjenester samt botilbud. Den skal også bidra til åpenhet rundt vurdering og tildeling av langtidsopphold på sykehjem, samt tydeliggjøre hvordan kommunen skal følge opp personer som står på vurderingslisten.

Aktuelle lenker:
Høring på forskrift om tildeling av langtidsopphold og helse- og omsorgstjenester i institusjon

Illustrasjonsfoto: Pixabay