Sykehjemmene i Melhus:
Hølonda sykehjem (Hølonda)
Tlf: 72 85 83 30
Postadresse: Rådhusvegen 2, 7224 Melhus
Besøksadresse: Oddhaugen 14, 7212 Korsvegen

Horg sykehjem (Hovin, Lundamo & Ler)
Tlf: 72 85 82 60
Postadresse: Rådhusvegen 2, 7224 Melhus
Besøksadresse: Horg

Buen sykehjem (Melhus & Kvål)
Tlf: 72 85 84 00
Postadresse: Rådhusvegen 2, 7224 Melhus
Besøksadresse: Lenavegen 91, 7224 Melhus

Det er mulig å få ulike former for opphold på sykehjem
-
Dag/nattopphold
- Korttidsopphold
- Rehabiliteringsopphold
- Langtidsopphold
- Avlastningsopphold

Slik kan du få tjenesten:
Du kan få henvisning fra fastlegen, privatpraktiserende spesialister og spesialisthelsetjenesten (sykehus)
Du kan søke (søknad om helse og omsorgstjenester)

Kontakt
Forvaltningskontoret for helse og omsorg
Tlf: 72 85 80 85
e-post: forvaltningskontoret@melhus.kommune.no

Her finner du informasjon om demensteamet i Melhus kommune.