Sykehjemmene i Melhus:
Hølonda sykehjem
Tlf: 72 85 83 30
Postadresse: Rådhusvegen 2, 7224 Melhus
Besøksadresse: Oddhaugen 14, 7212 Korsvegen

Horg sykehjem
Tlf: 72 85 82 60
Postadresse: Rådhusvegen 2, 7224 Melhus
Besøksadresse: Horg

Buen sykehjem
Tlf: 72 85 84 00
Postadresse: Rådhusvegen 2, 7224 Melhus
Besøksadresse: Lenavegen 91, 7224 Melhus

Det er mulig å få ulike former for opphold på sykehjem
-
Dag/nattopphold
- Korttidsopphold
- Rehabiliteringsopphold
- Langtidsopphold
- Avlastningsopphold

Slik kan du få tjenesten:
Kontakt Forvaltningskontoret for helse og omsorg

Tlf: 72 85 80 85
e-post: forvaltningskontoret@melhus.kommune.no

Her finner du informasjon om demensteamet i Melhus kommune.