Home   
Melhus Kommune, logo
 7232 LUNDAMO
Tlf: 72 85 88 40

Send oss epost her

Lundamo skole og barnehage

Lundamo skole og barnehage skal fremme faglig, personlig og sosial utvikling
hos barn og voksne, og være et sted hvor alle trives og gleder seg til neste dag

 

Velkommen til skolen

Lundamo skole og barnehage har for inneværende skoleår 14/15 128 elever i skolen og 96 barn i barnehagen. Skole-fritidsordningen (SFO) har 45 barn. Det er ca 50 ansatte ved virksomheten.

Vi gir alle barn en god, tilpasset opplæring ut i fra forutsetninger og behov, innenfor rammene av fellesskapet.


Vi er en ZERO-skole
med nulltoleranse for mobbing med gode rutiner for fore-bygging, avdekking og problemløsning.
Vi er opptatt av et godt læringsmiljø til barna.
Skolen har ZERO-ledere som legger til rette for aktiviteter ute i friminuttene.


Skolen har følgende standarder for elevene
- Vis hverandre respekt
- Pass på ditt og skolens utstyr
- Vis god arbeidsinnsats
- Vi må alle bidra til et positivt skolemiljø
- Følg skolens avtaler og reglerNye Lundamo skole og barnehage
Februar 2012 sto den nye skolen og barnehagen ferdig. Vi har en feiende flott bygning som rommer 250 elever og en 3-avdelings barnehage. Vi har fåttmange etterlengtede rom, som f.eks kunst og håndverksavdeling, musikkrom, kantine og auditorium. I tilknytning bygges det en håndballhall.

Vil du lese mer om skolens historie,
klikk her!
   jul