Ditt bidrag er nemlig viktig for at vi skal kunne tilby enda bedre tjenester. Ved å gi oss din tilbakemelding, bidrar du til at vi kan jobbe enda mer målrettet med å tilby en byggesaksbehandling som er tilpasset brukernes utfordringer og behov.

Undersøkelsen tar kun fem minutter, og er selvsagt anonym.
Både profesjonelle søkere og privatpersoner har mottatt forespørselen.

Takk for at du bidrar!