I slutten av forrige uke mottok Trondheim kommune informasjon om mulig forurensning av drikkevannskilden Benna i Melhus. Fordi det dreide seg om drikkevann, ble politiet også varslet om saken.

Ut fra den informasjonen som forelå, koblet Trondheim kommune rutinemessig om vannforsyningen fra Benna, slik at Melhus og enkelte abonnenter i Trondheim ble forsynt fra Jonsvatnet. Samtidig vurderte Melhus kommune å sette inn tiltak overfor eiendommene rundt vannkilden. Det ble også tatt ekstra vannprøver.

Politiet foretok nødvendige undersøkelser, og konkluderte raskt med at det ikke var noen grunn til å tro at det hadde forekommet forurensning. Vannforsyningen er nå snudd tilbake, slik at Melhus og enkelte deler av Trondheim forsynes fra Benna som normalt.

De to kommunene har i dag hatt et møte der de har evaluert hendelsen. 
- Denne saken viser at Metrovann-anlegget og rutinene for gjensidig reservevannsforsyning for begge kommuner fungerer etter hensikten, sier Odd Atle Tveit, avdelingsleder vann og avløp i Trondheim bydrift.

 

Kontaktpersoner:
Melhus kommune: Jakob Leon Storrø, virksomhetsleder teknisk drift, tlf 915 34 244
Trondheim kommune: Odd Atle Tveit, avdelingsleder vann og avløp, tlf. 911 12 264