Kontaktinformasjon

Telefon: 72 85 82 01
Besøksadresse: Rådhusvegen 2 (Inngang D), 7224 Melhus

Enhetsleder

Elisabeth Myhre Johansen
E-post: Elisabeth.Myhre.Johansen@melhus.kommune.no
Telefon: 72 85 82 53 / 909 60 298


PP-tjenesten skal bidra til at barn, unge og voksne med særlige behov får den hjelpen de har krav på i forhold til sin opplæringssituasjon.
Tjenesten er hjemlet i Opplæringslovens §5-6 og §5-7 og er kommunens sakkyndige og rådgivende instans i forhold til spesialundervisning i skolen(§5-1) og spesialpedagogisk hjelp i barnehagen(§5-7). Tjenesten skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å kunne legge opplæringa bedre til rette for elever med spesielle behov. Tjenesten kan også bidra med kompetanseutvikling til barnehager.

Alle barn i alderen 0 – 16 år med ulike vansker i forhold til opplæring og voksne over 21 år med spesielle opplæringsbehov/behov for spesialundervisning i forhold til voksenopplæring, som er bosatt i kommunen kan benytte seg av tjenesten.
PP-tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det. Dette gjelder både førskolebarn, barn i grunnskolen og voksne med spesialpedagogisk behov.

Her kan du lese mer om tjenestens innhold.

Sammen med Tambartun barnehage og Lundamo ungdomsskole har PPT i Melhus stilt opp i to artikler i Udir-magasinene for skole og barnehage.