A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
 
Bilde av artikler fra Udirmagasinene

Positiv omtale i magasin fra Utdanningsdirektorat

Sammen med Tambartun barnehage og Lundamo ungdomsskole har PPT i Melhus stilt opp i to artikler i Udirmagasinene for skole og barnehage.

Barnehagemagasinet 2017

Skolemagasinet 2017

Det er Utdanningsdirektoratet som er utgiver, og magasinene er en del av myndighetens langsiktige satsing på økt kompetanse og kvalitet i skolesektoren. Innholdet i de digitale versjonene distribueres aktivt på Udir sin facebookside og knyttes opp til udir.no, samt søknadsportalen for videreutdanning. Magasinene sendes dessuten til alle landets barnehager, skoler og skoleeiere.

Skjermdump: Udirmagasinene

Tips en venn Skriv ut

Skjema