A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
 

 

figur plansystemet.JPG

Figuren viser plansystemet i kommunen. Systemet er hierarkisk oppbygget etter plan- og bygningsloven.

Planstrategi.
Denne rulleres hvert 4. år og sier hvilke planer kommunen skal arbeide med i hver kommunestyreperiode. Les mer om planstrategi her.

Kommuneplanens samfunnsdel.
Les mer om kommunens overordnede plan med mål og strategier for kommune som samfunn her.

Kommuneplanens arealdel.
Bestemmer hvordan kommunens arealer kan benyttes ved hjelp av egne bestemmelser og et plankart. Den sier hvor det er tillatt med boliger eller næring. Kommuneplanens arealdel finner du her.

Kommunens økonomi og handlingsplan.
Les mer om prioritering av ressurser/midler til kommunens planer og tiltak her.

Reguleringsplaner
følger opp kommuneplanens arealdel for et mindre område. Les mer om reguleringsplaner her.

Kommunens pågående arealplanarbeid.
Kommunen jobber selv med enkelte større reguleringsplaner (områdeplaner), du finner info om pågående arealplanarbeid i kommunal regi her.

Temaplaner/sektorplaner.
Eksempel på slike planer er trafikksikkerhetsplan, boligsosial handlingsplan etc. Her er en oversikt over de fleste planer i kommunen. Ta for øvrig kontakt med den aktuelle virksomheten.

 

Tips en venn Skriv ut

Skjema

Priser og gebyrer

Dokumenter