Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Næringsstøtte

Melhus kommune disponerer et næringsfond og et kraftfond. Fondsmidlene skal benyttes til næringstiltak i Melhus kommune, eller kommunale tiltak som tar sikte på å fremme utviklingen av næringslivet i kommunen. 

Støtten kan kun gis som tilskudd, og prosjekter som bidrar til å øke sysselsettingen for kvinner og ungdom bør prioriteres.

Samlet finansiering fra fondene skal som hovedregel ikke overstige 30 % av det totale kapitalbehovet for et prosjekt. Ved prosjekter av særlig betydning for kvinner og ungdom kan det ved nyetablering ytes inntil 50% finansiering. 

 

Utviklingsfasen
Følgende informasjon/dokumentasjon må vedlegges søknadsskjemaet når du søker om stipend til utviklingsfasen:

Foreløpig beskrivelse/vurdering av:
- Forretningsidéen,
  hvilke(t) behov skal du dekke ?

- Markedet, 
  hvilke kunder/kundegrupper skal du rette deg mot og i hvilke geografiske områder?

- Produkt/tjeneste
  hvilke produkter/tjenester skal du tilby ?

- Kjøpskriterier
  hva legger kundene vekt på når de skal kjøpe denne type produkt/ tjeneste ?

- Konkurrenter
  hvem er dine konkurrenter, hvor er de lokalisert, hvor store er de, hva vil de ev. foreta 
  seg om du blir deres konkurrent osv. ?

- Konkurransefortrinn
  hva er dine konkurransefortrinn og hvordan kan du utnytte disse  maksimalt ?

- Kompetanse
  hvilken kompetanse er nødvendig og har du tilstrekkelig kompetanse ?
  Teknologi/utstyr
  hvilken teknologi/utstyr er nødvendig ? 

- Kritiske suksessfaktorer
  hvilke faktorer er kritisk og hva kan du gjøre for å eliminere disse ?

- Mål/ambisjoner
  hvilke mål/ambisjoner har du med etableringen ?

Oversikt over hvilke aktiviteter som skal gjennomføres i utviklingsfasen og fremdriftsplan 
Spesifisert kostnadsoverslag og finansieringsplan for utviklingsfasen (tall i hele tusen)

Oversikt over tidligere utdanning og praksis (CV)

Eventuell annen kompetanse/egenskaper og informasjon som er relevant 

Oversikt over rådgivere/andre som har bistått deg og kontaktpersoner/referanser, for eksempel i bank

 

Etableringsfasen
Følgende informasjon/dokumentasjon må vedlegges søknadsskjemaet når du søker om stipend til etableringsfasen:

Spesifisert kostnadsoverslag og finansieringsplan for etableringsfasen (tall i hele tusen)

Forretningsplan:
  
  1. Sammendrag

  2. Innledning med personopplysninger og bedriftsopplysninger

  3. Forretningsidé

  4. Produkt/tjeneste og produksjon

  5. Markedet (kundegrupper, kjøpskriterier, geografisk marked, volum, konkurrenter, osv.)

  6. Markedsstrategi/markedsplan

  7. Økonomi (kalkyler, drifts- og likviditetsbudsjett)

  8. Kapitalbehov og finansiering

  9. Organisering og administrasjon av bedriften

  10. Handlingsplan

  11. Vedlegg

Oversikt over tidligere utdanning og praksis (CV) - vedlegges også for eventuelle andre nøkkelpersoner/styremedlemmer

Eventuell annen kompetanse/egenskaper og informasjon som er relevant

Oversikt over rådgivere/andre som har bistått deg og kontaktpersoner/referanser, for eksempel i bank

Kopi av firmaattest (dersom selskapet er registrert)

Kopi av eventuell leiekontrakt, samarbeidsavtale osv.

Kopi av sertifisering, autorisasjon, fagbrev eller lignende (dersom det er et krav for å kunne drive den aktuelle virksomheten) 

Kopi av tilsagn fra bank, og bekreftelse på egenkapitalen og eventuell annen finansiering

 

Tips en venn Skriv ut