Næringsprisen er en påskjønnelse til personer, bedrifter eller organisasjoner som på en spesiell måte har bidratt til å skape eller skaffe nye og varige arbeidsplasser i kommunen.

Svein Idar Kjelsberg har drevet næringsvirksomhet siden 1975, både på Hølonda og Melhus, og har med det skaffet kommunen mange gode og varige arbeidsplasser. Han er daglig leder i Kjeldsberg Transport, Midt Miljøavfall AS og Brøyting og Vedlikehold Trondheim AS.

Prisen består av et kunstverk og et diplom, og overrekkelsen skjer i et kommunestyremøte våren 2017.