Telefon: 72 85 86 01

E-post: voksenopplaeringa@melhus.kommune.no

Postadresse: Rådhusvegen 2, 7224 Melhus

Besøksadresse: Skysstasjonen, Jernbanevegen 25, 7224 Melhus

 

Melhus voksenopplæring tilbyr:
Norskopplæring for voksne innvandrere.
Spesialundervisning for voksne
Opplæring i grunnskolefag/grunnleggende ferdigheter