Kontaktinformasjon

Telefon: 72 85 86 01
E-post: voksenopplaeringa@melhus.kommune.no

Melhus voksenopplæring tilbyr dette

  • Norskopplæring for voksne innvandrere
  • Spesialundervisning for voksne
  • Opplæring i grunnskolefag/grunnleggende ferdigheter