A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
 

Kunngjøring av vedtatt planprogram- områdeplan for Melhus sentrum

Formannskapet har i møte 24.01.2017, sak 10/17, fattet følgende vedtak:
I medhold av plan – og bygningslovens § 4.1 fastsetter Melhus kommune planprogrammet for områdeplan for Melhus sentrum.

 

 

Du kan lese planprogrammet her : Planprogram

Ytterligere opplysninger:
Planprogrammet inneholder: visjon og mål for planarbeidet, hovedutfordringer, opplegg for medvirkning, aktuelle utredningstema for områdeplanarbeidet, og en fremdriftsplan.

Det vil bli sendt ut brev til alle grunneiere, organisasjoner mv. hvor det gis mulighet for å komme med innspill til selve planarbeidet. Se ellers i planprogrammet kap. 4 for beskrivelse av hvordan medvirkning skal foregå i planprosessen.

 

 

 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut

Skjema