Kultur og fritid omfatter bibliotek, kulturskole og allment kulturarbeid som fritidsklubber, bygdetun og museer, frivillighetssentralen, kino, kulturminnevern og teater og andre kulturtiltak.
Les mer om tilbudene på Melhuskulturen.