Disse representerer et mangfold av bedrifter i kommunen, og i tråd med mål for næringspolitikken i Melhus ønsker kommunestyret å gjennomføre årlige besøk hos ulike næringsdrivende.

Runden startet hos Brødrene Flaarønning AS. Kommunestyret ble tatt imot av daglig leder Anders Flaarønning, som orienterte om bakgrunnen og utvikling av familiebedriften som nå fyller 150 år. Etter lunch på Lundamo Pizzeria fortsatt turen til treningssenteret Max-form i Lundamo sentrum, som drives av brødrene Roger Reppe og Frode Reppe. Siste stopp på kommunestyrets næringsbesøk var hos Sagløkken Hjort, som ligger i starten på Lundadalen. Det er en familiebedrift som startet i 2014 med trioen Bjørnar, Håkon og Håvard Gjersvold.

Næringsbesøkene til Ler og Lundamo ble planlagt i samarbeid med Næringsforeningen i Trondheimsregionen avdeling Melhus.

Her kan du lese mer om de aktuelle bedriftene:

Brødrene Flaarønning

Bedriften har utviklet seg til å bli en stor engros-bedrift som utvikler og markedsfører gaveprodukter og turistartikler med utgangspunkt i norsk natur og norske tradisjoner. I 2017 hadde bedriften en omsetning på om lag 52 millioner kroner. Det var tippoldefaren til daglig leder Anders Flaarønning som startet bedriften for 150 år siden – den gang med salmakervirksomhet. Bedriftens salmakere og garvere reise rundt på bygdene, og fikk ofte med seg håndverksprodukt tilbake. Etter hvert oppsto ideen om å starte handel med slike produkt. Til å begynne med var det stort sett norske håndverksbaserte produkt. Etter hvert har det blitt til at produktutviklingen skjer lokalt - mens selve produksjonen foregår i andre land. 

Max-form

Max-form holder til i Lundamo sentrum. Mange kjenner lokalet fra den tiden det var samfunnshus og festlokale. Her ble kommunestyret tatt imot av daglig leder Roger Reppe og medeier og bror Frode Reppe. Senteret ble startet i 2012, og holdt i starten til i den gamle Kroa på Lundamo. Det gamle samfunnshuset er pusset opp, og har blitt et innbydende og proft treningssenter. Senteret har i dag mellom 300-350 medlemmer. Medlemmene representerer alle befolkningsgrupper, og de eldste som benytter senteret til jevnlig trim er 86 og 87 år. Det finnes også tilbud om yoga, treningstilbud for parkinsonpasienter og ukentlig pensjonisttrim i senteret - for å nevne noe. Åpningstid er fra kl.05.00 - 24.00, og medlemmene har eget adgangskort.

Sagløkken Hjort

Sagløkken Hjort er en familiebedrift som startet i 2014 med trioen Bjørnar, Håkon og Håvard Gjersvold. De har nå 21 hjort til sammen; en bukk, ti kalver og ti koller. Målet er å øke til 40 koller. De har søkt Melhus kommune om å få bygge eget slakteri på gården, og ønsker å starte med oppdrett, foredling og salg av hjortekjøtt. Hjorten holder til i en innhengning ved Lundesokna, med noe innmark og resten utmark. Kraftfôr brukes for å lokke dyrene til seg og sørge for at de får i seg en viss mengde mineraler. Ellers spiser de høy, gress og løv. Oppdrettet skjer i kontrollerte former for å hindre innavl og sykdom. Kommunestyrerepresentantene var imponert over satsningen, og ser at dette kan bidra til ytterligere satsning på kortreist mat i kommunen – og forhåpentlig vis også flere lokale arbeidsplasser.