Melhus kommune skal fordele kr. 300.000 som tilskudd til vedlikehold av private veger for 2017.  Det er vegens totale lengde samt antall husstander som avgjør om vegen er berettiget tilskudd.

Beregningen av tilskott foretas etter at en egenandel på 200 meter pr. husstand er trukket i fra den totale veglengden.

Der allmennheten benytter motorisert ferdsel i en viss utstrekning, f. eks. i utfartssammenheng, kan det søkes om et ekstra tilskudd, som tildeles uavhengig av egenandel.

Ber om at mengden allmennferdsel opplyses grundig i søknaden. Kart legges ved søknaden.

Søknad sendes:
pr. e-post: postmottak@melhus.kommune.no
pr. post:  Melhus kommune, Rådhusvegen 2, 7224 Melhus.