A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
 

Kommunekart for nettbrett, mobil og pc

Portalen gir deg tilgang til grunnkart, eiendomskart, flyfoto og arealplaner. Kommunekart er tilgjengelige som gratis app både på smarttelefon og nettbrett.

Innsyn i arealplaner

Planinnsyn er et nyttig verktøy som gir oversikt over alle vedtatte arealplaner, og planer som ligger ute til høring.

Kartportal for Melhus kommune

Kartløsningen krever at Silverlight er installert på pc-en. Kartportalen fungerer best i Internett Explorer. Se forøvrig kommunekart lengre opp på denne siden.

Andre kartportaler

Norge i bilder, kart i skolen med mer.