Kunngjøringen gjelder utbygging for området Rønningstrøa, gnr./bnr. 98/7 i Melhus kommune, reguleringsplan vedtatt i kommunestyret 22.6.2016 med planidentifikasjon 2015001 med endringer vedtatt 16.5.2017, sak 28/17. Avtalen skal sikre effektiv gjennomføring og forutsigbarhet for alle parter i fobindelse med utbygging av området, og i den forbindelse regulere partenes rettigheter og forpliktelser overfor hverandre. 

Les utbyggingsavtalen for Rønningstrøa her.