A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
 
HundreÅriEgetHjemRED_cropped_829

Hundre år i eget hjem - aktiv i eget liv

Samfunnet står overfor krevende omsorgsutfordringer de kommende årene. Norske kommuner har fått et utvidet ansvar, og står nå ved et veiskille i forhold til hvordan de skal organisere sine pleie- og omsorgstjenester.

Prognosene for Melhus viser at behov for pleie og omsorg vil vokse med ca. 90 prosent i perioden fram til 2040, og vi forbereder oss nå på å dreie våre tjenester. Dette gjør vi for å ivareta dagens gode tjenestetilbud, samt kunne opprettholde gode tjenester også i fremtiden.

Hva betyr dette for meg som innbygger?
Hva er "Forvaltningskontoret"?

Du finner mer informasjon om prosjektet i menyen. 
Har du ytterligere spørsmål om «Hundre år i eget hjem» kan du ta kontakt med oss på postmottak@melhus.kommune.no

100 år i eget hjem – kort oppsummert:

  • Ansvaret for nødvendig helsehjelp ligger fortsatt hos kommunen.
  • Vi ønsker å bidra til at du kan få være mest mulig selvhjulpen, slik at du kan holde på med de aktivitetene som er viktige for deg.
  • Som bruker av våre tjenester må du gjøre en innsats for å mestre din egen hverdag.
  • Du skal oppleve mer deltakelse, mer medbestemmelse og mer frihet.
  • Du skal settes i stand til å gjøre mer av det som er viktigst for deg.
  • Du kan bo hjemme lengre.
  • Du kan få en friskere og sprekere alderdom.
Tips en venn Skriv ut

Skjema