Høringsbrev kan leses her

Høringsuttalelser sendes til:

Melhus kommune, Rådhusvn. 2

7224 Melhus

Eller til: postmottak@melhus.kommune.no

Les høringsbrevet her.

Ang. høringsuttalelser følger det av Stadnamnloven §6 at det er kun lokale organisasjoner som har rett til å uttale seg om navn som de har særlig tilknytning til. I tillegg har grunneiere og festere rett til å uttale seg om skrivemåten av navn på egen eiendom eller festeeiendom.

Les mer om stedsnavnloven her.
Spørsmål rettes til kulturkonsulent: Line A. Solbakken, telefon 72 85 81 04