Mange eldre er positive til velferdsteknologi, men ønsker seg mer kunnskap om temaet.  Onsdag 7. mars 2018 inviterer Melhus eldreråd til gratis foredrag om muligheter, løsninger som finnes og hvordan du kan ta dem i bruk.
Her finner du utfyllende program for dagen (PDF).

Velferdsteknologi handler ikke om teknologi – men om mennesker

Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet.

Når?

7. mars 2018, kl. 15.00 – 16.45 m/pause

Hvor?

Frivilligsentralen på Kroa, Melhusvegen 437P

Enkel servering.
Velkommen!